Ekonomický modul


Fakturace
Albatros 3000 umožňuje vysokou variabilitu při fakturaci klientům. Počítá s tím, že k jedné rezervací může být více faktur. Počítá s tím, že příjemcem faktury může být libovolná osoba či firma bez ohledu na objednatele zájezdu. V Albatros 3000 je možné generovat zálohové faktury, daňové faktury, dobropisy. Evidovat úhrady lze i po částech, eviduje se, zda bylo zaplaceno na bankovní účet nebo do pokladny, Albatros 3000 tiskne automaticky příjmové doklady k hotovostním platbám.