Další funkce


XML exporty
Export dat z rezervačního systému ve formátu XML pro potřeby internetových prodejců je samozřejmostí. Albatros 3000 nabízí několik předpřipravených formátů XML exportů (Invia, Cesys), i vlastní kompletní export dat.