Ceny rezervačního systému

Srovnatelné rezervační systémy můžete od jiných firem získat řádově za statisíce Kč.

V případě, že zvolíte ALBATROS 3000 jsou vaše náklady minimální. Základní moduly rezervačního systému jsou v současné době nabízeny s 50% slevou..

Akční nabídka:

Cenová politika

V zásadě nabízíme 2 cenové plány.

Varianta 1 – pronájem SW
Uživatel hradí pravidelné měsíční splátky za používání SW. V současné době je tento způsob užívání SW mnohem rozšířenější, než jednorázový nákup SW. Provoz systému je zajišťován na serverech SLAN group s.r.o. a je zahrnut v ceně pronájmu SW. V případě pronájmu rezervačního systému jde o tzv. hostované řešení, kdy si vaše cestovní kancelář pouze pronajímá kompletní řešení, tedy nejen vlastní rezervační systém, ale také HW a SW prostředky nutné pro jeho provoz. Výhodou tohoto způsobu implementace jsou především velice nízké náklady na provoz rezervačního systému. Pronájem rezervačního systému je vhodný především pro menší až středně velké cestovní kanceláře, které dosud nemají vlastní centrální IT vybavení nebo naopak chtějí snížit provozní náklady na jeho běžný provoz.

Varianta 2 – standardní nákup SW
Odběratel platí plnou cenu systému v okamžiku uzavření obchodu. V tomto případě je rezervační systém Albatros 3000 instalován a provozován na základě licence. Výhodou tohoto řešení je, že cestovní kancelář má plně pod kontrolou rezervační systém a veškeré IT prostředky. Nevýhodou jsou vyšší náklady na provoz, protože cestovní kancelář musí vlastnit a udržovat nejen IT vybavení, ale také platit jejich správce. Licence rezervačního systému nemá žádné omezení počtu uživatelů nebo zájezdů a ani žádná další (např. časová) omezení.

Podrobný ceník:
Podrobný ceník rezervačního systému ALBATROS 3000