Rezervační systém (Back Office)

Albatros 3000

Obecně
Veškeré vstupy a data jsou zadávána v on-line režimu. To znamená, že dostupnost kapacit je stejná jak pro pracovníky centrály CK, tak i pro klienty na webové aplikaci či prodejce / cestovní agentury.

Tvorba seriálu / zájezdu
Základem prodejní nabídky je seriál (zahrnuje obecný popis, fotografie) a k němu přiřazený zájezd (konkrétní termín. Systém umožňuje rovněž definici tzv. „dlouhého“ termínu zájezdu, který je využíván především u hotelového ubytování. Konkrétní termín si pak volí až sám klient v průběhu rezervace zájezdu či pobytu. Druhou možností zavedení nabídky pobytů či zájezdů do systému je vytvoření objektu, nejčastěji ubytovacího. Propojením definice seriálu a ubytovacího objektu pak můžete vytvářet různé varianty ubytování (pobytové balíčky). K seriálu je možné přiřadit libovolné množství služeb, které jsou pak na konkrétním termínu (zájezdu) doplněny přiřazenou cenou a kapacitou. Systém umožňuje sdílení kapacit objektů mezi různými seriály a zájezdy. Je tak možné např. autokarovou dopravu do jedné lokality sdílet k různým ubytovacím objektům. U každého seriálu je možné zvolit, zda se má či nemá zobrazovat na webu. Je tedy možné do systému vkládat a evidovat i speciální neveřejné nabídky zájezdů, např. kolektivní objednávky apod.

Objednávky / rezervace
Každá rezervace, objednávka klienta je evidovaná v systému. Postupně prochází několika stavy (opce, rezervace, záloha, prodáno, storno apod.). Všechny rezervace zůstávají v systému a to včetně stornovaných, aby bylo možné kdykoliv dle potřeby se k danému obchodnímu případu vrátit. On-line platby z rezervačního systému jsou přiřazovány na objednávky automaticky. Všechny tiskové sestavy včetně cestovní smlouvy, voucheru, faktur, pokynů k odjezdu je možné zasílat v PDF formátu automaticky ze systému e-mailem.

Komunikace s klientem, tiskové sestavy
Všechny tiskové sestavy včetně cestovní smlouvy, voucheru, faktur, pokynů k odjezdu je možné zasílat v PDF formátu automaticky ze systému e-mailem.

Databáze klientů
Všichni účastníci zájezdu jsou evidování v databázi klientů. U každého účastníka je možno sledovat libovolně do minulosti historii jeho rezervací, jestli byl účastníkem nebo přímo objednatelem zájezdu, či kolik peněz u vás utratil.

Databáze obchodních partnerů
Všichni vaši obchodní partneři - prodejci, dodavatelé, dopravci, ubytovací objekty apod. jsou ve Albatros 3000 evidování včetně všech kontaktů.